Význam plavání

Nejprve musíme říct, že spíše než o plavání v pravém smyslu jde o zdravotně a psychicky motivovaný pobyt ve vodě.

Hlavním jeho přínosem je:

  • Vychovává kojence k aktivnímu pohybu, který učí dítě pociťovat tělesný pohyb jako nepostradatelný pro zdárný vývoj lidského organismu.
  • Otužuje a příznivě ovlivňuje srdeční systém.
  • Ovlivňuje dýchací systém a zlepšuje střevní peristaltiku.
  • Děti v závislosti na plavání lépe spí a celkově lépe prospívají, mají větší chuť k jídlu.
  • Pohyb ve vodě napomáhá k odsranění různých nedostatků a vad držení těla, tělo je nadlehčováno díky výhodné specifické hmotnosti, rovněž díky plavání zesilují zádové svaly udržující správné zakřivení páteře.
  • Pohyb ve vodě uspokojuje i psychické potřeby dítěte a umožňuje jeho rychlejší pohybový vývoj.

Cíl kojeneckého plavání:

Cílem není naučit kojence plavat ani urychlit psychomotorický vývoj. Do jednoho roku je to nemožné. Smysl kojeneckého plavání spočívá ve vytváření podmínek k pohybovým projevům kojence, k podněcování a rozvoje těchto projevů a to příjemnou pohybovou aktivitou.

Kdy začít?

S plaváním můžeme začít už v novorozeneckém věku, a to po zhojení pupečníkové jizvy, to znamená kolem 14. dne věku dítěte. Probíhá u maminek doma v domácím prostředí, na které je dítě zvyklé. Vždy by mělo probíhat pod vedením zkušené instruktorky. Zhruba od 3. měsíce věku se přechází na klubové vany. Na skupinové plavání v bazénu pak od 6. měsíců.
U nás plaveme s dětmi  od 6. měsíce věku.
Plavecké kurzy probíhají jedenkrát týdně a jejich náplň je přizpůsobena věku dítěte.
Délka jedné lekce je 30 minut. Lekce probíhá formou hry. Hra ve vodě naučí děti orientovat se vní, potápět se, dýchat do vody, udržet se na hladině v poloze na zádech, splývat, skákat do vody a komunikovat s ostatními dětmi.

Kurz má zpravidla 10-13 lekcí. Jednotlivé kurzy na sebe navazují a máte tak možnost začít plavat s dětmi v půl roce a plavat až do jeho pěti let. Nejprve se naučíte signálek pokračuje se plaveckými polohami, dýcháním do vody, splýváním, skoky do vody, nácvik jednotlivých plaveckých stylů, lovením pomůcek, nácvik šipky a později děti plavou sami bez rodičů a bez pomůcky (děti tři a půl až čtyřleté, které plavou od 6. měsíců). Je tedy dobré když plavání na sebe navazuje, vždy se totiž učíte něco nového a pokud vynecháte pár kurzů musíte se bohužel vždy o kousek vrátit zpět.