Ceník

Kurzovné se platí vždy celé najednou dopředu. Výše kurzovného

se vypočítává podle počtu lekcí v jednotlivém kurzu (10-13 lekcí).

1 lekce = 180,- Kč

SLEVA PRO SOUROZENCE 15% Z KURZOVNÉHO!

 

Číslo účtu pro platby kurzovného: 222796067/0600