Provozní řád

Provozní řád je vypracován dle doporučených zásad a vyhlášky č. 464/2000, pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat. Všichni zúčastnění jsou povinni se tímto řádem řídit.

Tento provozní řád je souhrn základních informací, které mají přispět k co největšímu pohodlí našich klientů.

„Baby club želvičky“ se zavazuje v rámci komplexních služeb klientovi zajistí nezávadnost prostředí a vody, odpovídající teplotu, čistotu všech prostor, pomůcek a především kvalifikované vedení. Touto cestou bychom Vás chtěli také požádat o dodržování základních předpisů, hygienických zásad a bezpečnostních pravidel, které jsou předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb. Snažíme se, abychom nekladli na naše klienty přehnané požadavky, ale pracujeme s malými dětmi, proto je jejich dodržování naprosto nezbytné. Předem děkujeme za Vaši pomoc. V případě závažného nedodržení pravidel si vyhrazujeme právo klienta vyloučit bez možností náhrady kurzu a vrácení peněz!!

Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané hodiny účastníka. Účastníkovi kurzu v případě zameškání kurzu vlastní vinou či vyšší mocí nevzniká právní nárok na náhradu. A to ani v případě nemoci dítěte či rodiče, nebo jejich zdravotních případně osobních problémů. 

Pro zlepšení služeb účastníkům kurzů provozovatel nabízí rezervace náhradních lekcí na principu dobrovolnosti a umožnit tím náhradu lekcí v případě, že to podmínky dovolují.

Náhradní hodiny jsou možné pouze po dohodě s instruktorkou a jen v případě omluvené neúčasti minimálně 24 hodin před začátkem kurzu. 

Zaplacené kurzovné se nevrací! Za nevyčerpané hodiny se peníze nevracejí.

„Baby club želvičky“ neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Doporučujeme nenosit s sebou do Clubu cenné předměty.

Do prostor bazénu nevstupujte dříve než 5 minut před začátkem vaší hodiny, abyste nerušili probíhající hodinu.

Pokud bude hodina zrušena ze strany „Baby clubu želvičky“ (technické důvody, onemocnění, aj..) bude Vám nabídnuta náhradní hodina.

Na hodinu plavání si s sebou přinesete hygienické potřeby – mýdlo, šampon, osušku pro dítě a sebe, plavky pro dítě a sebe, čistou obuv, případně župan a další osobní potřeby.

Hygienické a bezpečnostní požadavky:

  1. Před vstupem do sprch prosím použijte toaletu. Odličte se. Klient je povinen se ve sprchách umýt mýdlem bez plavek!
  2. Plavky u dětí musí být přiléhavé, s gumičkou kolem nožiček.
  3. V případě, že nepoužijete koupací čepici, si prosím umyjte vlasy šampónem a důkladně opláchněte.
  4. Každé návštěvě (otec, prarodiče, apod…) z důvodu hygieny a vzhledem k teplotě a vlhkosti vzduchu doporučujeme mít náhradní oblečení na bazén – ideálně tričko, čistou gumovou obuv!
  5. Po ukončení lekce se osprchujte, osušte již ve sprchách. Je zakázáno vstupovat do šaten v mokrých plavkách! Po každém pobytu dětí ve vodě, doporučujeme ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým krémem a vysušit ouška.
  6. Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo (konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených).
  7. V prostorách bazénu za své děti ručí rodiče, proto nenechávejte své děti bez dozoru.
  8. Po opuštění šaten doporučujeme s dítětem vyčkat alespoň 15minut v aklimatizační místnosti.